Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Mocorgó
Cél- és feladatrendszer:
Célunk a gyermekek már meglévő képességeinek fejlesztése, erőnlétük növelése, a különböző mozgásformák helyes kivitelezésének gyakorlása, együttműködési képességeik, társas kapcsolataik fejlesztése. Feladatunk a gyermekek egyéni képességeinek, életkori sajátosságainak megfelelő mozgásanyag összeállítása, az örömmel végzett, játékos mozgás délutánok megvalósítása.
Kiemelt fejlesztési terület: téri tájékozódó képesség, egyensúlyérzék, erő állóképesség, mozgásérzékelés, figyelem, önuralom, bátorság, együttműködés, pozitív attitűd, versengés, szókincsbővítés, verbális képességek, ritmikai képesség, kudarctűrés
Alkalmazott módszerek: bemutatás, bemutattatás, magyarázat, gyakorlás, ismétlés, ösztönzés, ellenőrzés, javítás, bátorítás, dicséret

Varázskezek
Célja: A tehetséges gyermekek felkutatása, a bennük rejlő tehetség kibontakoztatása továbbfejlesztése játékos formában, kreativitásuk fejlesztése.Feladatrendszer: A gyermekek személyiségének megismerésével felderítsük azokat az adottságokat, ami alapján tehetséget látunk bennük.
Kiemelt fejlesztési terület: A finommotorika fejlesztése kiemelkedő kézügyességgel rendelkező gyermekek számára.- Kreativitásuk fejlesztése- Szépérzékük fejlesztése
Alkalmazott módszerek: Kiscsoportos formában szervezett tevékenységek, melyek során művészeti élményekhez juttatással kreativitásra késztetjük a gyermekeket, így sikerélményhez juttatjuk őket.

Pántlika
Cél- és feladatrendszer:Az óvodai néptánc oktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a gyermekekben. Feladata, hogy megismertesse a gyermekekkel a hagyományos népi játékokat, a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet és a mozgásanyag lehetőségeit.
Kiemelt fejlesztési terület: A néptánc komplex fejlesztésként tekinthetjük. Fejleszti a fizikai állóképességet, a ritmusérzéket, a hallást, a térérzéket, a koncentráló képességet, a képzelőerőt, a figyelmet, a helyzetfelismerő képességet, a szabálytudatot, a beszédkészséget, ügyességet, körtartás képességét, egyensúlyérzéket
Alkalmazott módszerek: magyarázat, bemutatás,bemutattatás , gyakorlás,utánzás, ellenőrzés,buzdítás,dicséret