Álláslehetőség

Óvodapedagósus álláshely

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, évi XXXlll. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


Jászladányi Óvoda és Bölcsőde


5 fő óvodapedagógus


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 11-13.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása


llletmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXlll. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • együttműködő készség
 • szakmai elhivatottság
 • gyermekszeretet
 • inkluzív szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  önéletrajz
 • erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló diploma másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja :
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:  2021. szeptember 30.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajosné Kiss Klára nyújt, a
06303099386 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde címére történő

megküldésével (5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 11-13. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:


653/2021, valamint a munkakör megnevezését: 5 fő óvodapedagógus

 

 • Elektronikus úton Lajosné Kiss Klára részére az ovoda.jaszladany@gmail.com  e-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
pályázatok megismerése, a pályázóval való elbeszélgetés, véleményezése, a pályázó értesítése


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
. az óvoda honlapján
a KÖZIGÁLLÁS által publikálva


 

Vissza

Kapcsolat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 11 - 13.

Óvodavezető: Lajosné Kiss Klára

Telefon:
Székhely intézmény: +36 57 453-694
Telephely: +36 57 453-697

E-mail:
ovoda.jaszladany@gmail.com

Nyitvatartás :
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 18.00

 "A Gyermekek Mosolyáért" közalapítvány

Bankszámlaszám:
11745138-20015501-00000000
Adószám: 18830008-1-16​​​​​​​